Обласний семінар «Актуальні питання дитячої стоматології та ортодонтії»

      Згідно плану основних заходів Управління охорони здоров’я Сумської ОДА на базі Сумської обласної дитячої клінічної стоматологічної поліклініки 24.04.15р. проведений обласний семінар – нарада на тему: «Актуальні питання дитячої стоматології та ортодонтії», на якому були присутні головні лікарі стоматологічних поліклінік, районні стоматологи,  асистент кафедри стоматології та терапевтичної  стоматології ХМАПО.
     Головний стоматолог УОЗ В.В.Савченко проаналізував роботу стоматологічної служби області за І квартал 2015р.
     Володимир Віталійович відмітив, що стоматологічна служба має свої особливості, відмінні від усіх інших спеціальностей і, фактично,  функціонує як окрема галузь охорони здоров’я, що відповідає практиці більшості європейський країн.
     Актуальність проблеми організації надання стоматологічної допомоги в області підтверджується значною поширеністю стоматологічних захворювань у всі вікові періоди, насамперед високою ураженістю твердих тканин зубів та пародонта у вагітних жінок та зокрема дітей.

     Фахівці стоматологічної служби працюють над виконанням «Програми економічного та соціального розвитку Сумської області на 2007-2015 роки». Створені локальні клінічні протоколи  в кожному лікувальному закладі згідно наказу МОЗ України від 23.11.2004р.№566 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями «ортопедична стоматологія», «терапевтична стоматологія», «хірургічна стоматологія», «ортодонтична стоматологія», «дитяча терапевтична стоматологія», «дитяча хірургічна стоматологія».

Мережа стоматологічної служби області залишається без змін: населенню області стоматологічну допомогу надавали 6 стоматологічних поліклінік, із них 1 – дитяча; 110 стоматологічних та 23 ортопедичних  відділень і кабінетів у складі обласних, міських та районних лікувально-профілактичних закладів області.

        Стаціонарна стоматологічна допомога жителям Сумської області надається у стоматологічному відділенні  обласної клінічної лікарні на 30 ліжок, у т.ч. – 3  дитячі ліжка.

        Забезпеченість населення області лікарями – стоматологами і зубними лікарями декілька залишилася на рівні 2014 року і склала 3,4 (показник по Україні за 2013р. 3,6). Турбує кадрове забезпечення в В.Писарівському, Краснопільському,  Тростянецькому районах. Забезпеченість населення області лікарями – ортопедами – стоматологами протягом останніх двох років складає 0,6  (Україна за 2013р. – 0,57).

        В 10 районах області не виділений дитячий стоматологічний прийом.

        Ортодонтична допомога дітям області надається 12 лікарями – ортодонтами  ( 6 лікарів – ортодонтів в районах області та 6 в обласній дитячій клінічній стоматологічній поліклініці).

        Прикро, що  на даний час остаточно не вирішено питання на рівні України  із лікарями – стоматологами первинної ланки.

        Існуюча матеріально-технічна база руйнується, нове будівництво та капітальний ремонт практично не здійснюється, в середньому по області повністю зношено та підлягає негайній заміні біля 90,0% стоматологічного обладнання та апаратури, яка працює більше 10 років, а в багатьох випадках більше 15-20 років

               Найбільш ефективною і раціональною як економічною так і лікувально – діагностичною формою надання стоматологічної допомоги жителям області, зокрема дітям, залишається пересувний стоматологічний комплекс, який дає змогу одночасно провести діагностичні (рентгенографія) та лікувально – профілактичні заходи. На етапі реформування медичної галузі стоматологічні автобуси  вкрай необхідні ще в чотирьох районах області, які є територіальними центрами регіону по наданню стоматологічної допомоги населенню (Охтирський, Роменський, Шосткинський, Конотопський).

     Важливим для стоматологічної служби області є  робота з пільговим контингентом. Велика увага приділяється дітям – сиротам, дітям – чорнобильцям, дітям – інвалідам тощо. Всього  на обліку по області знаходиться 3627 дітей –інвалідів загального профілю, тільки 409 із них  вперше отримали інвалідність в 2014 році. З вродженими вадами щелепно – лицьової ділянки протягом І кварталу  народилося 7 немовлят.

    Поміж тим, незважаючи на складну економічну ситуацію, стоматологи Сумщини продовжують надавати стоматологічну допомогу населенню  районам, де спеціалісти відсутні. Переважна більшість лікувально – профілактичних показників стоматологічної служби області за І квартал 2015року стабільні та мають високий рівень. Питома вага санованих від потребуючих лікування дорослого населення склала 78,7% (І квартал 2014 року – 76,2%), дитячого – 77,9% (І квартал 2014 року – 76,4%). Про високий рівень кваліфікації стоматологів області свідчить показник питома вага односеансного лікування ускладненого карієсу постійних зубів, який протягом останніх років складає 33,8%.

      Не залишається без уваги впровадження в практику нових технологій.

      Про стан стоматологічної дитячої служби області доповіла обласний дитячий стоматолог  Смірнова І.Г.

Всі види спеціалізованої стоматологічної допомоги дітям надаються в Сумській обласній дитячій клінічній стоматологічній поліклініці. Крім цього, в двох районних центрах області (Шостка, Ромни) на базі стоматологічних поліклінік існують дитячі стоматологічні відділення, де надаються всі види стоматологічної допомоги; а на базі Конотопської та Охтирської стоматологічних поліклінік працюють дитячі стоматологічні кабінети. На 01.01.2015 року дитячі стоматологи працюють лише в 8 районах області. В одинадцяти районах області відсутній диференційований дитячий стоматологічний прийом. Допомога дітям надається загальними стоматологами

      Збережена мережа шкільних стоматологічних кабінетів, кількість яких склала в 2015 році 53.

В області забезпеченість дитячими стоматологами складає 2,2 на 10 тисяч дитячого населення.

          В І кварталі 2015 року дитяча стоматологічна служба спрацювала стабільно. Зменшився тільки показник питомої ваги оглянутих дітей прикріпленої території і склав в І кварталі 2015року 24,9 проти 27,2 в І кварталі 2014р., особливо в Буринському(19,2%), Краснопільському(11,7%) , ямпільському (12%) районах. Відповідно цей показник зменшився при проведенні профілактичної роботи в організованих дитячих колективах: в школах в І кварталі 2015р.він склав 24,5%(І квартал 2014р.36,5%); в ДНЗ в І кварталі 2015р.  - 24,7% ( І квартал 2014р.28,8%).Незважаючи на досить високі показники профілактичної роботи в організованих дитячих колективах великі відхилення показника кількості вилікуваного ускладненого карієсу постійних зубів на 1000 планово оглянутих в деяких районах свідчать про нестабільність проведення цієї роботи . Наприклад, в Краснопільському районі в І кварталі 2014року цей показник складав 59,1, а в І кварталі 2015року тільки 29,3; в Глухівському районі в І кварталі 2014року  -23,2, а в І кварталі 2015р.  - 47,6; в Роменському районі в І  кварталі 2014року -  55,8 а в І кварталі 2015р.тільки 27,1.

    Турбує зменшення кількості герметизацій постійних зубів у дітей – сучасного методу профілактики, що  пов’язане з недостатнім фінансуванням стоматологічної галузі. В І кварталі 2015року проведено 3268 герметизації проти 3969 в І кварталі 2014р.

      Показники ортодонтичної служби проаналізувала обласний ортодонт  Мельник Віра Іванівна.

         Вона відмітила, що ортодонтична допомога дітям області надається в 10 районах області та обласній дитячій клінічній стоматологічній поліклініці.

Аналізуючи  показники роботи лікарів – ортодонтії області за І квартал 2015р. слід відмітити їх зменшення в порівнянні з показниками за І квартал 2014р.: кількість відвідувань на день зменшилась з 18, 5 до 16,5; кількість апаратів на день з 2,0 до 1,8; кількість випадків  закінченого лікування з 0,5 до 0,4.Зменшення показників роботи в І кварталі 2015р. пояснюється довготривалою хворобою двох лікарів  – ортодонтів в Охтирському районі.

          Велика увага в області приділяється обліку та ортодонтичній реабілітації дітей з вродженими вадами щелепно-лицьової ділянки та іншими спадковими хворобами зубо-щелепного апарату, які призводять до інвалідності. Станом на 01.04.2015 року на диспансерному обліку з такою патологією знаходиться 179 дітей. З вродженою патологією щелепно-лицьової ділянки народилося в І кварталі  7 дітей .

Віра Іванівна Мельник також виступила з доповіддю « Методи лікування дистального прикусу ».Складність цієї патології заключається в тому, що відбуваються естетичні зміни обличчя, порушуються функції ковтання, мови, жування. Причинами виникнення дистального прикусу є генетичні фактори, шкідливі звички, раннє видалення тимчасових зубів, захворювання носа та глотки. Особливістю лікування дистального прикусу є довготривалість. По – перше , необхідно усунути шкідливі звички, нормалізувати функції, пролікувати лор-  патологію. Це досягається застосуванням щитотерапії, міотрейнерів, комплексу міогімнастики. Для безпосереднього лікування дистального прикусу використовуються ортодонтичні апарати механічної, функціональної та комбінованої дії з урахуванням віку дитини  та ступеню тяжкості патології. Доповідь була проілюстрована фотознімками пацієнтів до та після лікування.

     Набула актуальності і тема «Помилки в оформленні медичної документації при направленні допризовників та призовників із районів області до воєнкомату» , з якою виступила лікар – терапевт Сумської обласної клінічної стоматологічної поліклініки Жук Антоніна Павлівна. Основними помилками є недосконале знання змісту наказу Міністра оборони України від 04.01.1994р. №2 «Про затвердження Положення про військову – лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України» лікарями – стоматологами, які працюють у військкоматах, що призводить до неправильного визначення придатності до військової служби призовників, помилки при визначенні діагнозу, помилки при заповненні документації тощо.

      Зінченко Марина Іванівна працює лікарем – стоматологом дитячим в Сумській міській дитячій клінічній лікарні 20 років, тому на семінарі вона поділилася з присутніми особливостями надання стоматологічної допомоги дітям стаціонару на прикладі своєї роботи.

    Завідувач дитячим відділенням Конотопської стоматологічної поліклініки підготувала виступ  «Гемангіоми порожнини рота .Клінічний випадок хворого Н.» та підкреслила необхідність ретельного збору анамнезу з метою визначення соматичного статусу пацієнта, важливість підготовки такого  хворого до стоматологічного втручання в умовах стаціонару.
Завжди на обласні семінари запрошуються представники  кафедри стоматології та терапевтичної стоматології ХМАПО  з метою донести  наукові  досягнення до представників практичної стоматології. Асистент кафедри  стоматології та терапевтичної стоматології  ХМАПО к.м.н.  Карпець Л.М. виступила з доповіддю «Поверхнева герметизація композитних реставрацій , як метод профілактики карієсу»,  в якій зупинилась на сучасних герметиках для покриття реставрацій. Вони дозволяють утримувати довше більш гладку поверхню реставрації, що призводить до зменшення кількості карієгогенної мікрофлори як на реставраційній поверхні так і в порожнині рота і застосовується ще і як метод профілактики карієсу.
На обласному семінарі   нараді 24.04.2015р. за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток та удосконалення стоматологічної служби області подяками Сумського обласного осередку АСУ були нагороджені лікар – стоматолог дитячій Сумської міської дитячої клінічної лікарні Зінченко Марина Іванівна, завідувач лікувально – профілактичним відділенням Охтирської міської стоматологічної поліклініки Дзюба Катерина Василівна, завідувач лікувально – профілактичним відділенням Роменської  стоматологічної поліклініки Крига Віра Василівна, завідувач стоматологічним відділенням №2 Сумської обласної дитячої клінічної стоматологічної поліклініки Смірнова Г.О.
     В завершенні семінару присутні обмінювались думками, були підведені підсумки роботи , поставлені завдання на майбутнє.

 виступ зав. дит. відділ. Конотоп. стомат. полік. Павлоградської Тетяни Олексіївни

Виступ зав. дит. відділ. Конотоп. стомат. полік. Павлоградської Тетяни Олексіївни

Виступ обл. дит. стомат. Смірнової Ірини Гр.Виступ обл. дит. стомат. Смірнової І.Г.

Доповідь К.м.н. Карпець Лідії Мих
Доповідь К.м.н. Карпець Л.М.

Доповідь обл. ортодонта Мельник Віри Ів.
Доповідь обл. ортодонта Мельник В.І.

вручення подяки стоматологу дитячому СМДКЛ Зінченко Марині Ів.

Вручення подяки стоматологу дитячому СМДКЛ Зінченко М.І.

Подяка Дзюбі Катер. Василь.
Вручення подяки Дзюбі К.В.

Опубліковано у Новини. Додати до закладок постійне посилання.