Головна

Сумський обласний осередок Асоціації стоматологів України є місцевою громадською організацією, яка об’єднує на основі єдності інтересів та за професійною ознакою громадян України Сумської області – лікарів-стоматологів, інших лікарів суміжних професій, а також спеціалістів з інших галузей знань, чия професійна діяльність пов’язана з проблемами стоматології для реалізації мети та завдань.

Основною метою діяльності Осередку є забезпечення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів; сприяння професійній і науковій діяльності спеціалістів стоматологічного профілю, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної стоматологічної науки та практики.